UGODNO – Prodaja stavbnega zemljišča Ljubljana

POSEBNA PONUDBA

UGODNO – Prodaja stavbnega zemljišča  1.646 m2 Zalog, Ljubljana
Investicija v izgradnjo treh dvojčkov in ene samostojne hiše,
Izdelana projektna dokumentacija

Investicija v gradnjo treh dvostanovanjskih in enega enostanovanjskega objekta, na lokaciji Zalog, Ljubljana

 

Predmet prodaje:

Stavbno zemljišče, površina 1.646 m2, k.o. Kašelj, Zalog, LJUBLJANA

CENA: 315.000 EUR (cena brez davščin)  oz. 191,47 EUR/m2

Zemljišče je po sedaj veljavnih prostorskih aktih OPN MOL namenjeno stanovanjski gradnji na predmetnem zemljišču je predvidena gradnje treh dvostanovanjskih in enega enostanovanjskega objekta.

Predvideno je rušenje obstoječih nepremičnin na parceli. Projekt predvideva parcelacijo 1.646 m2, in sicer;  419,34 m2, 423,53 m2, 401,65 m2 in 401,48 m2

IZDELANA JE PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

Velikost objektov

OBJEKT 1 OBJEKT 2 OBJEKT 3 OBJEKT 4
Zazidana površina 82,96 m2 82,96 m2 61,61 m2 107,36 m2
Bruto tlorisna površina 307,00 m2 307 m2 184,89 m2 322,79 m2
Neto tlorisna površina 173,85 m2 173,85 m2 137,32 m2 235,79 m2