5. april, 2017

PRAVNE STORITVE

 • Napotki v zvezi s postopanjem v različnih postopkih (upravnih, sodnih, …)
 • Pravni nasvet
  Sestava različnih pogodb
 • Akt o oblikovanju etažne lastnine
 • Sporazum o oblikovanju etažne lastnine
 • Sporazum o medsebojnih razmerjih
 • Izpis neuradnega zemljiškoknjižnega izpiska
 • Pridobitev uradnega zemljiškoknjižnega izpiska ali mapne kopije
 • Sestava vlog za sodišča
 • Pomoč pri izpeljavi redne/izredne odpovedi delovnega razmerja
 • Sestava opomina
 • Vložitev izvršilnega predloga
 • Sestava ugovora v izvršilnem postopku
 • Vloge s področja prekrškovnega prava
 • Vodenje postopkov statusnih in drugih sprememb v družbah
 • Strokovna priprava internih aktov
 • Prijava terjatve v stečaj
 • Priprava predloga za začetek stečaja
 • Izdelava pravnih mnenj in priprava drugih vlog

Kontaktirajte nas!