19. marec, 2017

IZVEDBA POSTOPKOV PRISILNE PORAVNAVE oz. POENOSTAVLJENE PRISILNE PORAVNAVE

Bogate izkušnje smo pridobili pri številnih izvedbah postopkov prisilnih poravnav oz. poenostavljenih prisilnih poravnav.

Prisilne poravnave (velike, srednje in male družbe) ter poenostavljene prisilne poravnave (mikro družbe in samostojni podjetniki), so postopki, s katerimi poskušamo rešiti družbo ali podjetnika pred stečajem.