19. marec, 2017

PREVERITEV POSLOVNIH PARTNERJEV – BONITETA

Za vas preverimo boniteto poslovnega partnerja za namen zmanjšanje rizikov pri poslovanju ter v primeru oblikovanja slabitev terjatev, da v skladu s standardi prikažemo pošteno in iztržljivo vrednost terjatve.


Za preveritev poslovnih partnerjev nas kontaktirajte!