19. marec, 2017

UGOTOVITEV INSOLVENTNOSTI NA OSNOVI 14. ČLENA ZFPPIPP

Družba ali samostojni podjetnik je insolventen, če obveznosti družbe ali samostojnega podjetnika presegajo premoženje, kar z drugimi besedami pomeni, da ni oziroma ne bo sposobno poravnati vseh svojih obveznosti. Insolventni položaj nastane, če dolžnik v daljšem obdobju ni sposoben poravnavati svojih obveznosti, ki so zapadle v tem obdobju, in zato postane dolgoročno plačilno nesposoben. Poslovodstvo družbe, ki ravna s profesionalno skrbnostjo, mora nemudoma ugotoviti položaj insolventnosti, ko ta nastane, in ne sme opravljati dejanj, ki bi imela za posledico privilegiran položaj katerega od upnikov družbe, ki so v razmerju do družbe v enakem položaju. Če bi do takih dejanj, prišlo v obdobju 36 mesecev pred stečajem podjetja, so ta dejanja izpodbojna. Poslovodstvo insolventne družbe ali podjetnik mora predlagati ukrepe finančnega prestrukturiranja, katerih cilj je ponovna plačilna sposobnost.

Za potrebe takšne družbe ali samostojnega podjetnika izdelamo poročilo o ugotovitvah ali je družba oz. samostojni podjetnik insolventni na osnovi kriterijev 14. člena ZFPPIPP.


Za dodatne informacije nas kontaktirajte!