19. marec, 2017

VLOGE ZA ODOBRITEV REPROGRAMA POSOJILNIH OBVEZNOSTI Z IZDELANO PROJEKCIJO POSLOVANJA

Da bi preprečili bodoče likvidnostne težave pri poslovanju, ocenimo poslovanje družbe in pravočasno pripravimo vlogo za odobritev reprograma, ki nam bo omogočal uspešno poslovanje, rast, banki upnici pa celotno poplačilo svojih terjatev.


Za dodatne informacije nas kontaktirajte!