17. marec, 2017

O NAS

Agencija NERA d.o.o. je svetovalna družba, katera ima bogate izkušnje, ki izvirajo iz prakse, katere so zaposleni pridobili pri vodenju velikih in manjših gospodarskih družb v Sloveniji in sodelovanju na mednarodnih projektih, v preteklem obdobju.
Družba si je pridobila znanje in izkušnje pri realiziranih sanacijah oz. postopkih finančnih prestrukturiranj z izvedbo prisilnih poravnav oz. poenostavljenih prisilnih poravnav.
Izvajamo poslovne, pravne in finančne storitve svetovanja z izdelavo pravnih mnenj, poročil o finančnem poslovanju družbe, načrtov finančnega prestrukturiranja, ugotovitev insolventnosti na osnovi 14. člena ZFPPIPP, poslovnih načrtov, poročil o skrbnem pregledu poslovanja, vlog za odobritev posojil in reprogramov pri poslovnih bankah, elaborate ekonomske upravičenosti naložb in priprava vlog za pridobitev nepovratnih sredstvih oz. sodelovanje na EU razpisih.
Za male in mikro družbe ter samostojne podjetnike vodimo računovodstvo. Naša konkurenčna prednost je, da strankam pravočasno svetujemo variante poslovnega in davčnega optimiranja poslovanja.
Agencija NERA d.o.o. je tudi nepremičninska agencija s poslovnim enotama v Celju in Ljubljani, zanj opravljata dejavnost dve licencirani nepremičninski posrednici. Pri nas lahko naročite tudi izdelavo energetske izkaznice. Agencija je prioritetno orientirana za rusko in ukrajinsko govoreče investitorje, saj nepremičninska posrednica govori tudi oba njihova jezika. Z agencijami v tujini imamo podpisane pogodbe o poslovnem sodelovanju, tako, da lahko nepremičnine ponudimo na mednarodnem trgu. Za stranke spremljamo tudi prodajo nepremičnin in deležev družb na dražbah in jih zastopamo po dogovoru.
Svoje znanje in izkušnje delimo in prenašamo na predavanjih in seminarjih ter na mlajše generacije.

Veselimo se sodelovanja z vami.
Osnovni moto družbe je: »ZNANJE POKAŽI V PRAKSI«