18. marec, 2017

VODSTVO


Lena Korber, dipl. ekon. – KONTAKT

Licence:

  • borzna posrednica,
  • nepremičninska posrednica.

Osebne reference:

  • vodenje velikih in malih družb, članstva v NS,
  • vodenje joint venture poslovanja na področju JV Evrope.

Funkcije:


Vida Oberžan, ekonomistka – KONTAKT

Osebne reference:

  • članica upravnega odbora v veliki družbi, članstva v NS,
  • strokovnjakinja na finančno računovodskem področju.