19. marec, 2017

PRIDOBITEV FINANČNIH VIROV

Pridobitev finančnih sredstev za najem posojila pri poslovnih bankah

Sodelovanje pri izbiri banke in najugodnejše ponudbe

Sodelujemo pri izbiri najugodnejšega predloga financiranja. Smo tudi akreditirani posrednik za posredovanje posojil pri banki.

Priprava vlog za odobritev posojila

Izdelava projekcije poslovanja in predračunskih izkazov družbe ali podjetnika za dobo trajanja posojila (bilance upeha, bilance stanja in izkaza denarnih tokov)

Pridobitev finančnih sredstev s faktoringom

Faktoring je primeren za družbe in samostojne podjetnike, ki si želijo izboljšati likvidnost. Na ta način si lahko na enostaven način zagotovijo financiranje in prej pridejo do likvidnega denarja ter s na ta način izboljšajo bonitetno oceno in povečajo konkurenčnost poslovanja.

Nepovratna sredstva, subvencije in drugi javni razpisi

 


Za pridobitev finančnih virov nas kontaktirajte!