19. marec, 2017

PRIPRAVA VLOG ZA UVEDBO STEČAJA

V primeru da obstaja več kot 50 % verjetnost, da družbe z ukrepi finančnega in poslovnega prestrukturiranja ne bi uspela sanacija družbe, pripravimo vlogo za stečaj družbe.


Za vse dodatne informacije nas kontaktirajte!