19. marec, 2017

IZDELAVA PROGRAMOV FINANČNEGA PRESTUKTURIRANJA

Cilj izdelave programov finančnega prestrukturiranje ponuditi stranki optimalno rešitev, da bodo spet nemoteno poslovali ter ohranili zdrava jedra.

Načrt finančnega prestrukturiranja vsebuje:

  • Opis dejstev in okoliščin, iz katerih izhaja, da je dolžnik insolventen.
  • Predlog prisilne poravnave oz. poenostavljene prisilne poravnave (odpis in roke).
  • Oceno deleža plačila nezavarovanih terjatev upnikov in rokov za njihovo plačilo, če bi bil nad dolžnikom začet stečajni postopek.
  • Opis drugih ukrepov finančnega prestrukturiranja.
  • Opis dejstev in okoliščin, iz katerih izhaja, da bo dolžnik sposoben izpolniti vse svoje obveznosti v skladu s predlagano prisilno poravnavo.

Kontaktirajte nas!